Stacks Image 329

Nedstämdhet och Depression

Depression kännetecknas av en varaktig upplevelse av meningslöshet, energibrist och förlust av intresse. Ofta fastnar den deprimerade i ältande. Nedstämdhet och depression drabbar var femte person någon gång under livet. Depression läker ofta ut av sig själv inom ett år. Det är  viktigt att bli helt fri sin depression för att förebygga nya episoder. Det finns flera bra psykologiska behandlingar för depression och nedstämdhet.

Hjälp att komma vidare

Kontakta oss för rådgivning

Tror du att du lider av Depression och känner att du behöver prata med en Psykolog? Vi erbjuder en av vårdens mest effektiva behandlingsmetoder och sätter det individuella behovet i centrum.

Kontakt

Träffa våra psykologer i Malmö och Lund

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Sund Psykologi vänder sig till dig med psykisk ohälsa och samverkanspartners i offentlig och privat sektor. Mottagningarna finns i Malmö och Lund.