Sund Psykologi får du träffa en legitimerad psykolog. Vi är experter på depressions-, stress-, oro och ångestproblematik. Vi är engagerade och kompetenta och ger dig ett rakt och ärligt bemötande.

Sund Psykologi har ackreditering från Region Skåne inom hälsoval psykoterapi för KBT-kort och KBT-lång. Med remiss kan du få upp till 25 besök inom högkostnadsskyddet.

Vi erbjuder behandling med klassisk KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och modernare varianter som MCT (Metacognitive Therapy) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Psykisk ohälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten led 16% av befolkningen av nedsatt psykiskt välbefinnande 2016. När det gäller ängslan, oro eller ångest uppgav 36% av befolkningen dessa problem. Var femte person har någon gång i livet fått diagnosen depression. Idag vet vi att det finns flera behandlingar som kan bota och mildra. Sund Psykologi har de senaste 5 åren erbjudit rätt metoder och engagemang.

Oro

Oro och Ångest

Oro och Ångest beskrivs ibland som en modern folksjukdom. Det finns flera varianter av oro och ångest. 

Läs mer om vår behandling mot oro och ångest

Stress

Stress och utmattning

Stress- och utmattningsbesvär drabbar allt fler. Kärnsymtomen är vanligen trötthet som inte går bort och att "hjärnan" inte fungerar som vanligt.  

Läs mer om vår behandling mot stress

Stacks Image 333

Depression och Nedstämdhet

Nedstämdhet och depression drabbar var femte person någon gång under livet. Depression kan vara mycket besvärligt med långa perioder av ältande.  Det finns flera bra psykologiska behandlingar för depression och nedstämdhet.

Läs mer om vår behandling mot depression

Vår målsättning

Vi erbjuder metoder som har stor sannolikhet att ge resultat. Vi strävar alltid efter att erbjuda den metod som har bäst vetenskaplig stöd.

Det skall vara lätt att kontakta oss och du kan räkna med ett gott bemötande och att vi svarar på dina frågor direkt.

Kontakt

Träffa vår psykolog i Malmö, Lund eller Kristianstad.

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Vi är experter på behandling av psykisk ohälsa. Mottagningen finns i Malmö och vi kommer under 2018 att öppna i Lund och Kristianstad.