Kan jag få en remiss?

Region Skåne erbjuder vårdval psykoterapi till de personer som är 16 år eller äldre och listade på vårdcentral i Skåne. Vårdvalet gäller lättare till medelsvår depression, ångest och stress. Det är läkare/psykolog på vårdcentralen som bedömer om dina besvär är lämpliga för vårdval psykoterapi.

Är du inskriven i psykiatrin kan vi inte ta emot dig. För att patienter inom psykiatrin ska få kontinuitet och en sammanhållen vårdprocess skall patienter behandlas inom psykiatrin. Det gäller även när patienterna behöver behandlingsformer som erbjuds inom vårdval psykoterapi

Vårdvalet innebär att läkaren skriver en remiss för KBT och du själv får välja en av Region Skånes ackrediterade mottagningar. Sund Psykologi är ackrediterade för vårdval KBT sedan 2015. Vi är ca 15 stycken legitimerade psykologer som är experter på behandling av lättare till medelsvår depression, ångest eller stress.

Region Skåne uppmuntrar läkare att ge patienten "remissen i handen" markerad med vederbörande (V.b.) psykolog. På så vis är det enkelt att kontakta oss för att se när vi har lediga tider och boka en tid. 

Vissa läkare/ vårdcentraler jobbar så att du meddelar läkaren när du valt Sund Psykologi som din mottagning efter att du hört med oss om det finns tid och då skickar läkaren remissen direkt till oss. I detta fall är det svårare för oss att ge dig en tid eftersom vi inte vet om eller när remissen kommer. Sund Psykologi får ingen ersättning för ditt besök om vi inte har en remiss.

När du har en remiss och önskar en tid till oss för ett första samtal tar du kontakt med oss via denna länk till 1177.se. Du kan också ringa till oss för att boka tid.

Region Skåne har sammanställt information till dig som söker inom vårdval psykoterapi. Direktlänk till dokumentet finner du här

Har du ingen remiss eller har frågor är du välkommen att ringa eller lämna ett meddelande till oss.

KBT inom högkostnadsskyddet


Om du tror du är i behov av psykoterapi, kontakta din vårdcentral för att få en bedömning och remiss av din läkare. Då kan du få KBT inom högkostnadsskyddet. År 2024 betalar du som mest 1400kr. Varje besök debiteras 200kr upp till högkostnadsskyddet.

Vilka diagnoser behandlas inom Vårdval KBT

Lindrig depressiv episod, Medelsvår depressiv episod 

Fobiska syndrom, Paniksyndrom, Generaliserat ångestsyndrom, Ångesttillstånd (ospecificerat), Tvångssyndrom 

Andra specificerade reaktioner på svår stress, Reaktion på svår stress (ospecificerat)

Ditt första besök hos oss

Nybesöket hos Sund ägnas åt bedömning av möjligheter för KBT. Du och psykologen pratar igenom vilka problem du söker för och hur ni kan arbetar med dessa. I regel får du fylla i formulär som hjälper er bedöma svårighetsgrad och så småningom utvärdera behandlingseffekten. Enligt Region Skåne ska patienten intyga att hen valt behandlare själv. Sund är nästintill helt digitala avseende formulär och intyg. För att det ska fungera ombeds du vid första samtalet logga in med Bank-Id i Kaddio som används för kommunikation med din psykolog.

Sena avbokningar och uteblivna besök debiteras med 400kr

Sena avbokningar debiteras dubbel patientavgift. För vårdval KBT innebär det 400kr per uteblivande/sen avbokning. Vi följer Region Skånes regler för sena avbokningar som innebär att avbokningar inom 24 timmar före ditt besök är en sen avbokning. Har du uppsökt sjukvård för dig själv eller en nära anhörig behöver du inte betala för sen avbokning. För att läsa Region Skånes regler för sena avbokningar och uteblivna besök samt hur högkostnadsskyddet fungerar klicka här.

Kontakt

Träffa våra psykologer i Malmö och Lund

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Sund Psykologi vänder sig till dig med psykisk ohälsa och samverkanspartners i offentlig och privat sektor. Mottagningarna finns i Malmö och Lund.