Kognitiv Beteendeterapi

Forskningen har visat att KBT har mycket bra effekt vid de tillstånd Sund Psykologi har i uppdrag att behandla. I KBT, som innefattar många olika behandlingsupplägg, får patienten lära sig gradvis förändra tankar och beteenden som upprätthåller och förstärker problem. Det är ett samarbete där patienten är expert på sina egna problem och terapeuten är expert på problem i allmänhet. När terapeut och patient samarbetar mot patientens mål enligt metoder med bra stöd i forskning finns stora möjligheter att bli symtomfri. KBT följer en viss struktur och innefattar t.ex. alltid hemuppgifter och en utvärdering av behandlingens resultat.


För vem passar KBT?

Det korta svaret är för de flesta. KBT har mycket bra stöd i forskning vid t.ex. paniksyndrom, social ångest, depression, stress/utmattning och tvångssyndrom. 

Gemensam analys och exponering


Du och din psykolog gör alltid en gemensam analys av dina tankar, känslor och beteenden så du kan förstå varför de kvarstår och vad du kan förvänta dig om du provar ett nytt förhållningssätt eller agerande. I KBT är det viktigt att du förstår syftet med varför du ska göra på ett visst sätt innan du provar. På så vis kan du vända ett mönster av undvikande genom att gradvis exponera dig för olika situationer men på ett sätt som ger en bra effekt.

Hemuppgifter

Mycket talar för att det inte räcker att endast prata om problem för att de ska förändras. Därför använder KBT hemuppgifter för att du  ska få uppleva något nytt, utvärdera och vid behov göra igen för att lära dig nya färdigheter eller hantera dina rädslor bättre. Samarbete för att finna lämpliga hemuppgifter att göra mellan sessioner och uppföljning av hemuppgifterna är grundläggande i KBT.

Kontakta oss för rådgivning

Önskar du KBT behandling och vill prata med en Psykolog? Vi erbjuder vårdens mest effektiva KBT-behandlingar och sätter det individuella behovet i fokus.

Kontakt

Träffa våra psykologer i Malmö och Lund

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Sund Psykologi vänder sig till dig med psykisk ohälsa och samverkanspartners i offentlig och privat sektor. Mottagningarna finns i Malmö och Lund.