Om Metakognitiv Terapi

Alla kan fastna i tankar då och då men psykisk ohälsa uppstår när en person gör det för ofta och ibland nästintill hela tiden. MCT syftar till att du får upptäcka att oro och ältande inte är utom din kontroll och därmed är tankar inte något du behöver vara rädd för eller ens lyssna till, de är tankar som tar hand om sig själva.

MCT har sedan mitten av 90-talet utvecklats av professor Adrian Wells med kollegor. Terapin fokuserar på en viss typ av tankemässiga övertygelser som visat sig kontrollera och styra tankemönster. Den metakognitiva modellen beskriver att psykisk ohälsa uppstår när en individ fastnar i ältande, oro, hotfokuserad uppmärksamhet och ohjälpsamma beteenden. Målet med terapin är att enklare styra och kontrollera tankeprocesser/uppmärksamhet och därmed bryta negativa tankemönster som annars vidmakthålls och på så vis leder till nedstämdhet och ångest.

För vem passar MCT?

Idag vet vi att MCT passar vid flera olika problem. Anledningen är att behandlingen inriktar sig på tankeprocesser som driver ångest, oro och nedstämdhet överlag. Mest forskning har gjorts på Generaliserat ångestsyndrom men det finns bra forskningsstöd även för andra ångestproblem, depression och trauma.

* Hade det hjälpt dig om din oro inte längre uppfattades som okontrollerbar?

* Hur hade det påverkat dig om du inte längre fastnade i vissa tankar eller tankeprocesser? 

Hur går MCT till?

I MCT samarbetar du och terapeuten för att identifiera hur du tänker om dina tankar, vad du gör för att hantera tankarna och hur du riktar din uppmärksamhet. Utifrån en din personliga formulering av problemen börjar ni återskapa en mer flexibel tankestil där negativa tankemönster får förutsättning att minska i intensitet, frekvens och hur starkt du tror på dem. Behandlingen skiljer sig från traditionell KBT som fokuserar på att förändra innehållet i tankar eller exponera för att din rädsla ska minska. I MCT är målet att upptäcka hur du själv kan inaktivera tankeprocesser som vidmakthåller och förstärker ångest och nedstämdhet. På så vis upplevs MCT ofta som mindre påfrestande än KBT.

MCT och Sund Psykologi

Sund Psykologi har sedan många år fokuserat på att utveckla vår kompetens inom MCT. Vi har deltagit i formell träning (2-årig Masterclass) med professor Adrian Wells, University of Manchester, och professor Hans M. Nordahl, University of Trondheim. Hos Sund innehar 4 psykologer Masterclass level-1 diplom varav en f.n. deltar i level-2 träning i Oxford. Vi har kontinuerlig handledning av de främsta internationella experterna på MCT.

Kontakta oss för rådgivning

Önskar du MCT-behandling av en MCT-kompetent psykolog? På Sund Psykologi har vi formell kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med MCT och vi svarar gärna på eventuella frågor. 

Sök MCT privat hos Sund Psykologi så kontaktar en psykolog med expertis på MCT dig inom 24h och erbjuder tid inom 1 vecka. MCT-behandling pågår vanligtvis ca 10-tillfällen á 45-60 minuter. MCT fungerar i regel även utmärkt via video (Sund använder säkra videosamtal). Hos oss träffar du inte bara en MCT-kompetent psykolog utan får tillgång till ett erfaret team för att säkerställa en riktigt bra behandling och övertygande resultat som håller.

Kontakt

Träffa våra psykologer i Malmö och Lund

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Sund Psykologi vänder sig till dig med psykisk ohälsa och samverkanspartners i offentlig och privat sektor. Mottagningarna finns i Malmö och Lund.