Grupper

För övriga organisationer och företag erbjuder vi en evidensbaserad stresshanteringsutbildning som syftar till konkreta beteendeförändringar. Medarbetarna får arbeta med värderingar, hur de kan hantera hinder och agera på ett sätt som ger resultat. Programmet heter ACT på arbetet, har utvärderats internationellt och på olika verksamhetskontexter. Utbildningen ges som workshops vid 3-4 tillfällen á tre timmar.


Kontakta oss för rådgivning

Kontakt

Träffa vår psykolog i Malmö, Lund eller Kristianstad.

Om oss

På Sund Psykologi får du alltid träffa en legitimerad Psykolog. Vi är experter på behandling av psykisk ohälsa. Mottagningen finns i Malmö och vi kommer under 2018 att öppna i Lund och Kristianstad.